بیستمین سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای

بیستمین سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای
منبع خبر : iribnews.ir