تاکید حماس بر توقف جنگ و خروج اشغالگران از نوار غزه

تاکید حماس بر توقف جنگ و خروج اشغالگران از نوار غزه


تاکید حماس بر توقف جنگ و خروج اشغالگران از نوار غزه

تاکید حماس بر توقف جنگ و خروج اشغالگران از نوار غزه

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - خبرگزاری تسنیم

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - خبرگزاری تسنیم
تاکید حماس بر توقف جنگ و خروج اشغالگران از نوار غزه

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - بولتن نیوز

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - بولتن نیوز
www.iribnews.ir › بین الملل › غرب آسیا

حماس: اسرائیل به اهدافی که در میدان جنگ نرسیده، از طریق مذاکره نیز ...

حماس: اسرائیل به اهدافی که در میدان جنگ نرسیده، از طریق مذاکره نیز ...
بر ضرورت آتشبس، خروج کامل صهیونیستها از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانههای خود تأکید داریم. این در حالی است که دشمن همچنان در برخورد با ...

تاکید حماس بر تلاش برای رسیدن به آتش بس - خبرگزاری مهر

تاکید حماس بر تلاش برای رسیدن به آتش بس - خبرگزاری مهر
حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - خبرگزاری تسنیم

حماس خط و نشان کشید/ آنچه دشمن در جنگ به دست نیاورد، در مذاکرات هم به ...

حماس خط و نشان کشید/ آنچه دشمن در جنگ به دست نیاورد، در مذاکرات هم به ...
www.tasnimnews.com › بین الملل › آسیای غربی

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - تسنیم نیوز

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - تسنیم نیوز
بر ضرورت آتشبس، خروج کامل صهیونیستها از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانههای خود تاکید داریم. ... حماس درباره آتش بس در غزه/ هشدار وزیر دفاع ...

حماس: باید آتشبس فراگیر در غزه برقرار شود - شبکه العالم

حماس: باید آتشبس فراگیر در غزه برقرار شود - شبکه العالم
حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - بولتن نیوز

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - صاحبخبر

حمدان: بر توقف جنگ و خروج اشغالگران اصرار داریم - صاحبخبر
www.bultannews.com › بین الملل › بین الملل
منبع خبر : iribnews.ir