دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ منتشر شد

دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ منتشر شد
دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
منبع خبر : mehrnews.com