مبینی مشاور عالی رئیس فدراسیون تیراندازی شد

مبینی مشاور عالی رئیس فدراسیون تیراندازی شد
مرتضی قربانی، رئیس فدراسیون تیراندازی در حکمی مشاور عالی خود را منصوب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir