۱۶۸ زندانی دربند همچنان چشم انتظار خیران

۱۶۸ زندانی دربند همچنان چشم انتظار خیران
۱۶۸ زندانی جرائم غیرعمد همچنان چشم انتظارخیران هستند.
منبع خبر : iribnews.ir