سیدمحمود رضوی تهیه کننده سریال «حضرت موسی (ع)» شد

سیدمحمود رضوی تهیه کننده سریال «حضرت موسی (ع)» شد
 تهیه کننده سریال «حضرت موسی (ع)» در میانه مراحل پیش تولید تغییر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir