تظاهرات کارکنان تامین اجتماعی در انگلیس

تظاهرات کارکنان تامین اجتماعی در انگلیس
هزاران نفر از کارکنان تامین اجتماعی انگلیس امروز با تظاهرات در اطراف ساختمان بی بی سی درباره سیاست‌های رفاهی و قرنطینه‌ای دولت جانسون تظاهرات اعتراض آمیز کردند.
منبع خبر : iribnews.ir