گردشگری اگر مداوا شود حال همه را خوب می‌کند

گردشگری اگر مداوا شود حال همه را خوب می‌کند
وزیر ‏‏میراث فرهنگی نوشت: به یاری خدا مریض(گردشگری) را مداوا می‌کنیم تا از روی تخت بلند شود و حال همه‌مان را خوب کند.
منبع خبر : iribnews.ir