بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمارستان کودکان

بازدید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمارستان کودکان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم نحوه خدمت رسانی به بیماران در بیمارستان کودکان را بررسی کرد.
منبع خبر : yjc.news