شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۰ آبان

شایعات فضای مجازی در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۰ آبان
بسته شایعات فضای مجازی نگاهی دارد به مطالبی که در ۲۴ ساعت گذشته در فضای مجازی منتشر شده‌اند، اما صحت ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir