غذادهی به حیوانات، یک نوع دشمنی است

غذادهی به حیوانات، یک نوع دشمنی است
کوهنوردان بدانند دوستی با حیوانات فقط این نیست که به حیوانات نزدیک شده و به آن‌ها غذا بدهیم؛ در حقیقت در پس‌ پرده این رفتار یک نوع دشمنی نهفته است و آن خارج شدن حیوان از حالت طبیعی است.
منبع خبر : iribnews.ir