مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم عبدالعظیم الحسنی (ع)

مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم عبدالعظیم الحسنی (ع)
اجتماع بزرگ مادران و شیرخوارگان عاشورایی و آئین بزرگداشت مقام حضرت علی اصغر (ع) در مصلی امام علی (ع) حرم عبدالعظیم الحسنی (ع) شهر ری برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir