القای ناامیدی خطایی بزرگ از سوی برخی رسانه‌

القای ناامیدی خطایی بزرگ از سوی برخی رسانه‌
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: القای ناامیدی و یاس در کشور خطایی بزرگ از سوی برخی رسانه‌هاست.
منبع خبر : mehrnews.com