حاشیه پردازی ها خللی در اراده دولت برای خدمت به مردم ایجاد نمی کند

حاشیه پردازی ها خللی در اراده دولت برای خدمت به مردم ایجاد نمی کند
دولت همواره وقت خود را صرف خدمت به مردم می کند و دروغ پردازی ها و حاشیه سازی ها در عزم راسخ دولت در پیش برد دیپلماسی اقتصادی خللی ایجاد نمی‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir