اعزام زمینی زائران عتبات از دوشنبه ۳۰ خرداد

اعزام زمینی زائران عتبات از دوشنبه ۳۰ خرداد
­پس از ۲۷ ماه انتظار، مرز زمینی عراق بدون دریافت ویزا برای زائران ایرانی باز شد.
منبع خبر : iribnews.ir