اوقات شرعی دوازدهم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی دوازدهم مرداد ماه در سمنان
امروز چهارشنبه، دوازدهم مرداد ماه، پنجم محرم، سوم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir