تاکید نوری المالکی بر همکاری با همه نیروهای اسلامی و میهنی عراق

تاکید نوری المالکی بر همکاری با همه نیروهای اسلامی و میهنی عراق
نخست وزیر پیشین عراق گفت: دشمنی و طرد، رویکرد ما نیست و در این شرایط سخت برای اعتقاد، وطن و ملت ما سودی ندارد.
منبع خبر : iribnews.ir