اوقات شرعی سیزدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی سیزدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز سه شنبه، سیزدهم اردیبهشت ماه، دوم شوال، سوم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir