اوقات شرعی نوزدهم اردیبهشت ماه در سمنان

اوقات شرعی نوزدهم اردیبهشت ماه در سمنان
امروز دوشنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه، هفتم شوال، نهم می‌است.
منبع خبر : iribnews.ir