اوقات شرعی بیستم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیستم مرداد ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، بیستم مرداد ماه، سیزدهم محرم، یازدهم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir