اوقات شرعی هفتم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی هفتم مرداد ماه در سمنان
امروز جمعه، هفتم مرداد ماه، بیست و نهم ذی الحجه، بیست و نهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir