اوقات شرعی بیست و پنجم شهریور ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم شهریور ماه در سمنان
امروز جمعه، بیست و پنجم شهریور ماه، نوزدهم صفر، شانزدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir