اوقات شرعی بیست و هفتم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم تیر ماه در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و هفتم تیر ماه، هجدهم ذی الحجه، هجدهم جولای است.
منبع خبر : iribnews.ir