اوقات شرعی بیست و نهم خرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و نهم خرداد ماه در سمنان
امروز یکشنبه، بیست و نهم خرداد ماه، نوزدهم ذی القعده، نوزدهم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir