اوقات شرعی ششم تیر ماه در سمنان

اوقات شرعی ششم تیر ماه در سمنان
امروز دوشنبه، ششم تیر ماه، بیست و هفتم ذی القعده، بیست و هفتم ژوئن است.
منبع خبر : iribnews.ir