اوقات شرعی سی و یکم شهریور در سمنان

اوقات شرعی سی و یکم شهریور در سمنان
امروز چهارشنبه، سی و یکم شهریور، پانزدهم صفر و بیست و دوم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir