حضور بازرگانان سوری در یکشنبه‌های صادراتی محصولات فناورانه

حضور بازرگانان سوری در یکشنبه‌های صادراتی محصولات فناورانه
هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور سوریه در ایران، یکشنبه‌های صادراتی، محصولات فناورانه با حضور بازرگانان این کشور برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir