تلاش وزارت صمت در به‌هم‌رسانی شرکت‌ها و صاحبان ایده و دانش

تلاش وزارت صمت در به‌هم‌رسانی شرکت‌ها و صاحبان ایده و دانش
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر لزوم حمایت از صاحبان دانش در کشور، گفت: وزارت صمت در تلاش است تا در به‌هم‌رسانی شرکت‌ها و صاحبان دانش فنی کمک کند تا جلب و جذب صنایع داخلی‌مان شوند.
منبع خبر : iribnews.ir