سرود سلام فرمانده، از جمکران تا جمکران

سرود سلام فرمانده، از جمکران تا جمکران
پس از گذشت ٩٥ روز از انتشار سرود سلام فرمانده در مسجد جمکران، این مسجد امروز دوباره پذیراى هزاران نوجوان بود.
منبع خبر : iribnews.ir