تلاش عراق برای افزایش واردات گاز از ایران

تلاش عراق برای افزایش واردات گاز از ایران
رئیس اتاق مشترک بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و عراق با اشاره به استراتژیک بودن مناسبات اقتصادی ایران با عراق، از تلاش بغداد برای افزایش واردات گاز از کشورمان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir