نقش تعیین کننده کشور‌های آفریقایی در آینده اقتصاد دنیا

نقش تعیین کننده کشور‌های آفریقایی در آینده اقتصاد دنیا
سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در نیجریه بر لزوم توجه و برنامه ریزی برای توسعه مناسبات تجاری با کشور‌های آفریقایی تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir