کشت نشایی ذرت برای اولین بار در کازرون

کشت نشایی ذرت برای اولین بار در کازرون
مدیرجهاد کشاورزی کازرون گفت: در راستای افزایش بهره‌وری منابع تولید و کاهش مصرف آب، برای اولین بار ۲۵۰۰ متر مربع از اراضی این شهرستان به کشت نشائی ذرت با ادوات مکانیزه اختصاص یافته است.
منبع خبر : yjc.news