ند پرایس: روابط بین آمریکا و اسرائیل راهبردی است

ند پرایس: روابط بین آمریکا و اسرائیل راهبردی است
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما همچنان به تعهدمان برای گشایش سفارت آمریکا در قدس پایبند هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir