چه کسی و چرا مانع واردات گسترده واکسن در دولت قبل شد؟

چه کسی و چرا مانع واردات گسترده واکسن در دولت قبل شد؟
تا قبل از شروع دولت جدید، اتاق فکر‌های عملیات روانی دشمن سعی کردند راهبرد منطقی «اقدام به تولید هم‌زمان با واردات» و حساسیت هوشمندانه کشور در جلوگیری از واردات غیرمطمئن را تخطئه کنند.
منبع خبر : iribnews.ir