با کم کاری هیچ مسئولی مماشات نمی‌کنیم

با کم کاری هیچ مسئولی مماشات نمی‌کنیم
استاندار کردستان گفت: نمی‌توانیم بر سر خدمت‌رسانی به مردم مماشات کنیم و از همه مدیران استان درخواست میکنیم که تمامی ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار خود را در راستای خدمت‌رسانی به مردم بکارگیری کنند.
منبع خبر : yjc.news